Διαθέσιμα πακέτα για το πρόγραμμα

Code

VOUCHER

Starter eCommerce

Βάλτε σωστή βάση στην επιχειρηση σας και μετατρέψτε την σε ένα ψηφιακό κατάστημα χωρίς ωράριο & γεωγραφικούς περιορισμούς!

1000 €
Code

VOUCHER

Standard eCommerce

Βάλτε σωστή βάση στην επιχειρηση σας και μετατρέψτε την σε ένα ψηφιακό κατάστημα χωρίς ωράριο & γεωγραφικούς περιορισμούς!

2000 €
Code

VOUCHER

B2B Starter

Βάλτε σωστή βάση στην επιχειρηση σας και μετατρέψτε την σε ένα ψηφιακό κατάστημα χωρίς ωράριο & γεωγραφικούς περιορισμούς!

3000 €
Code

VOUCHER

Business eCommerce

Βάλτε σωστή βάση στην επιχείρηση σας και μετατρέψτε την σε ένα ψηφιακό κατάστημα χωρίς ωράριο & γεωγραφικούς περιορισμούς!

4000 €
Code

VOUCHER

B2B 360o

Με το Β2Β 360 καλύπτεται το μεγαλύτερο εύρος των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρηση σας και με τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες που έχουμε ενσωματώσει εκμηδενίζεται το χρόνο εκτέλεσης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής παραγγελίας.

8000 €
Code

VOUCHER

360o eCommerce

Με το 360 eCommerce καλύπτεται το μεγαλύτερο εύρος των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρηση σας και με τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες που έχουμε ενσωματώσει εκμηδενίζεται το χρόνο εκτέλεσης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής παραγγελίας.

10000 €